הנהלת חשבונות לעסקים

הנהלת חשבונות לעסקים

הנהלת חשבונות הכרחית עבור כל עסק. הנהלת חשבונות מקצועית ואמינה מספקת שירותים שתורמים להתנהלותה הכלכלית היום יומית של כל חברה, סטארט אפ, עוסק מורשה או פטור. הנה כמה העיקריים שבהם:

מצטרפים ?
השאירו פרטים

סוגי הנהלת חשבונות

ישנם שתי שיטות עיקריות של הנהלת חשבונות- הנהלת חשבונות חד צידית והנהלת חשבונות כפולה.

הנהלת חשבונות חד צידית

שיטה המתאימה יותר לעסקים קטנים- עוסק מורשה או עוסק פטור. בשיטה זו נרשם צד אחד של הפעילות הפיננסית- ההכנסות וההוצאות של העסק. לא נרשם אופי התשלום.

הנהלת חשבונות כפולה או דו צידית

שיטה זו מיועדת לחברות ותאגידים. נרשמות כל הפעולות הפיננסיות של העסק ברישום כפול- בצורה בה חשבון אחד מחויב וכנגדו חשבון אחר מזוכה. זכות ללקוחות וחובות לספקים/גופים שונים. בצורה זו ניתן להתוודע באופן שוטף לסך ההתחייבויות של העסק (ספקים, בנקים וכו') ואת סך החייבים לעסק ( סכומים אשר הלקוחות חייבים לעסק). חוק החברות מחייב תאגידים המאוגדים כחברה לנהל את ספרי החשבונות שלהם בצורה זו.

מצטרפים ?
השאירו פרטים