עריכת דוחות אישיים

הכנה והגשת דוחות אישיים, עזרה באיסוף החומר הנדרש לרבות הוצאות רכב, משרד וכו'.

הכנת דוחות רווח והפסד, תזרימי מזומנים ודוח התאמה לצורכי מס.
ייעוץ שוטף בנושאי מס ותכנון מס מותאם אישית, על מנת להביא לחיסכון משמעותי וחוקי בתשלומי המס.

מתעניינים ?
השאירו פרטים