הצהרות הון

הצהרת הון – טיפול ועזרה באיסוף כל החומר המתייחס להצהרות הון –  לרבות קופות גמל, קרנות השתלמות וכדומה.

הסבר מפורט על החומר  הנדרש לצורך הכנת ההצהרה, והשוואה להצהרת הון האחרונה שנערכה, בהתייחס לרווחים 

שנצברו באותה תקופה ולצריכה בתקופה בין שתי ההצהרות.

מתעניינים ?
השאירו פרטים