דוח שנתי

דוח שנתי

כל עוסק חייב בהגשת  דו"ח שנתי, בדגש על עוסקים עצמאיים, בעלי מניות בחברות פרטיות (בעלי חברה בע"מ) ונישומים עם הכנסות גבוהות (מעל 640,000 אלף ₪ בשנה).

שרותי המשרד כוללים:

הכנת דו"ח שנתי המפרט את התוצאות הכספיות של הפעילות העסקית, לצורך דיווח מדויק של ההכנסות וההוצאות לצורך חישוב הרווח לרשויות בשנת המס המדווחת.
פירוט כלל הזיכויים והניכויים של העוסק בשנה המדווחת:

רישום ובדיקת כלל ההכנסות לנישום במהלך השנה, הכוללים:

הכנסות שכר (כעצמאי או שכיר), רווחים מהשכרת נכסים, רווחים מהשקעות וניירות ערך, הכנסות מקצבאות וכיו"ב.
דיווח על כלל ההוצאות שהיו לנישום, המוכרות לעסק בהתאם לפקודת המס (הוצאות לצורך ייצור ההכנסה). כגון:

הוצאות שכר, הוצאות מקצועיות, הוצאות פרסום, שכירות, אחזקת רכב, אחזקה כללית, משרדיות וכן הלאה.
דיווח המיסים ששולמו לרשויות המס השונות – מקדמות למס הכנסה, תשלומי ניכויי שכר, או ניכוי מס במקור ותשלומי מס שונים.
אנו מבצעים בדיקה מעמיקה על מנת של ישולם כפל מס על ידי הנישום.

בדיקה ודיווח על הניכויים ששולמו על ידי הנישום בשנת המס לביטוח לאומי, קרן הפנסיה, קרן ההשתלמות, ביטוחי מנהלים ועוד.

לאחר הכנת הדו"ח השנתי, נצרף לדו"ח השנתי אסמכתאות ומסמכים המאמתים את נתוני הדו"ח הכספי שהוגש וכן טפסים נלווים נוספים, כגון: הצהרת עוסק פטור (לעוסק פטור), דיווחי 6111, טפסי פחת וכיו"ב.

מתעניינים ?
השאירו פרטים