ביקורת דוחות כספיים

ביקורת דוחות כספיים

משרדינו מעניק שירותי ביקורת לחברות קטנות ובינוניות מתחומים שונים – בנייה, חקלאות, מסחר, שירותים, תיירות, תעשייה ועוד.

הביקורת תבוצע בשלבים בהתאם לצרכי הביקורת של החברה:

שלב א' – היכרות מעמיקה של המשרד עם הפעילות המבוקרת, היכרות בעלי המניות , מנהלי החברה ובעלי התפקידים בחברה. בדיקת מערכות הכספים של החברה ואופן הרישום, זאת בכדי לוודא כי הרישומים בחברה מבוצעים כראוי טרם הביקורת.

שלב ב' – הכנת תכנית ביקורת לפעילות המבוקרת, על פי סיווג הפעילות והתאמתה לדרישות השונות של הרשויות.

שלב ג' – ביצוע הביקורת אל מול מנהלי החברה ומנהלי הכספים.

בדיקת כל סעיפי מאזן הבוחן, השוואה לאישורי יתרות מהבנקים, השוואה לתוכנות השכר, ניתוח יתרות ספקים, בדיקת רכוש קבוע ומלאי.

עריכת התאמות עם ספקים, בדיקה וגיול חובות לקוחות. בדיקת הפרשות לפיצויים לעובדים וכמו כן בדיקה כי קיים כיסוי לכל ההתחייבות לפיצויים.

התאמה עם כל רשויות המס-  ביטוח לאומי, מע"מ והכנת הדוחות במועד הראשון המתאפשר.

שלב ד' – כתיבת חוות דעת רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים של החברה המבוקרת והגשת הדוחות הכספיים לרשויות המס

מתעניינים ?
השאירו פרטים